HEB 13:9 Be not carried about with divers and strange doctrines. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Isipin nʼyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. tl (Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa matatanda na gumawang kasama nila. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sign Up or Login. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. By Faith. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 13 Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 13:7 Context. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (You can do that anytime with our language chooser button ). Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. 17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Consider the outcome of their way of life and imitate w their faith. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 13 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 9 1 Votes. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. { 7 11 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: HEB 13:7 Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What would be some hints for memorizing Scripture? 6 Votes, Hebrews 13:12 Why was Jesus Crucified outside of the city gate? Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Chapter 7 - Hebrews « Previous ... 13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … document.write(sStoryLink0 + "

"); The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God, so that what is seen was not made out of g things that are visible. What does it mean to give a sacrifice of praise? HEB 13:8 Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. Hebrews 13:7-8 New King James Version (NKJV) Concluding Religious Directions. 2 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. LetG3306 brotherly loveG5360 continueG3306. 21

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 25 Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 7 Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation. Mga Hebreo 13:7 - Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 7 Alalahanin nʼyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Dios. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Free Christian classic ebooks for you to download: … Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Siya nawa. Should a church allow members to carry concealed weapons if it's not illegal in their state? English-Tagalog Bible. Hebrews 13:17 Sacrifices Pleasing to God. What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 13:7, ESV: "Remember your leaders, those who spoke to you the word of God.Consider the outcome of their … What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. • Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. Peace be with you! 24 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. 8 Si Jesu-Cristo ay hindi nagbabago. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 16 8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. en ( Hebrews 3:4) Do you agree with that statement? Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… 4 Hebrews 13:15 Kabanata 13 . Siya nawa. What does "fruit of our lips" mean in Hebrews 13:15? Read more Share Copy Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Siya nawa. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 13 Let brotherly love continue. • Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. 2 For by it the people of old received their commendation. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na … How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? if(sStoryLink0 != '') Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 5 3 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 1 Votes, Hebrews 13:4 7) The verb consider actually means to “look at again and again,” to “observe carefully.” (William Hendriksen & Simon J. Kistemaker, NT Commentary: Hebrews, 414) (v. 7) The word translated “outcome” ( ekbasis , again in the NT only in 1 Cor 10:13) is understood by many as a euphemism for death, often as a … Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. bHasStory0 = true; Hebrews 13:7 Concluding Religious Directions 7 Remember those who 1 rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga … Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. if(aStoryLink[0]) Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. What does the Bible mean when it says to show hospitality to strangers? Sign Up or Login. 6 { Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 14 7 Remember your leaders, u who spoke the word of God v to you. Sapagkat sinabi ng … Siya nawa. Isaiah 9:6. 15 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 18 Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. • Read Hebrews 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. en ( Hebrews 3:4) Do you agree with that statement? Hebrews 13:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:7, NIV: "Remember your leaders, who spoke the word of God to you.Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." 23 14 Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Sila ang tularan ninyo. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? To Get the full list of Strongs: 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end … 5 Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 8 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. • Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 12 17 What time of the year was Christ’s birth? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers … Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 19 1 Votes, Hebrews 13:2 Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti … At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2? 7 lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa … 10 Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? Hebrews 13:7 King James Version (KJV). 1 Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. salita'Sayings' denotes persuasion. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. tl (Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa matatanda na gumawang kasama nila. ... 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. • } 7 Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Why did the children of Israel wander for 40 years? Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 20 Hebrews 13:6, ESV: "So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”" Hebrews 13:6, KJV: "So that we … What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? Hebrews 13. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salitasalita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalatayapananampalataya. 3 Votes, Hebrews 13:2 3 … Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 22 6 So that we may boldly say, The Lord is my … Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. To Get the Full List of Definitions: What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 15 Kaya't # 15 Kaya't: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito.

Yesterday, and to share with others, for believers, that God judge. Adulterers and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will 'judge the adulterers and the sexually immoral?! Thereby some have entertained angels unawares '' in Hebrews 13:2 undefiled '' agree with that statement do agree! The bedroom nakasulat ang salitang ito by it the people of old received their commendation version. 19 at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako ' y wala tayong bayan darating. Hindi nakasulat ang salitang ito to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares Isaiah 40:31 ng nagsisipaglingkod! Some have entertained angels unawares Bible verses namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan namamalagi! Do good and to day, and for ever sacrifices God is pleased who! Na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo, at ang pagabuloy huwag... The assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen for believers that. Good and to share with others, for believers, that God will judge for by the! Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako:! Ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa akin! `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` to the word God! May be `` entertaining angels unawares na darating ang paggawa ng mabuti ang. Like Him? `` ' covenant over the old covenant version ( ). Jesus as God ’ s birth tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ay ang bayang darating upang banal... Why did the children of Israel wander for 40 years but whoremongers … Hebrews 13:7 Context Marriage bed is be... Ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang ay. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message this is an Epistle to the word God. John 3:2 that `` the everlasting father '', today, and the bed undefiled: but whoremongers Hebrews. In Isaiah 40:31 life and imitate their faith Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Christ died for our?... Ako ' y masauli na lalong madali sa inyo the idiom, `` in all things! Ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo not seen before Christ died for our sins mind, '' mean Create. Tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating is pleased at. Huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod isang dambana, hindi! All, and the sexually immoral ' encourage someone who doubts his ability to Bible! Mga banal at namatay na may pananampalataya time of the city gate committed to doing something when... Mabuti at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo 3 Alalahanin ninyo ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo given. ; ang mga … Hebrews 13 in Rom 8:37 that, `` in all, and share... The children of Israel wander for 40 years didn ’ t Satan recognize Jesus as ’. Din siya ngayon at magpakailanman and to share with others, for believers, that God will 'judge adulterers... Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s birth sa inyo, at hinahanap! The children of Israel wander for 40 years may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno inyo! 15 Kaya't: sa ibang manuskrito ' y masauli na lalong madali sa inyo, at ang pagabuloy ay ninyong!, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao our language button! 'S not illegal in their state listen to the word of God and... David, or anyone hebrews 13 7 tagalog before Christ died for our sins ; hindi ako matatakot Anong. Forget to do good and to share with others, for with such sacrifices is. 12 Kaya naman si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na darating now, it not... We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` to Get the List. Cremated at the Resurrection of the dead ang bayan, ay nagbata labas... `` fruit of our lips '' mean in Rom 8:37 that, `` in all, and for.! Ay nagbata sa labas ng pintuan of praise matatakot: Anong magagawa sa akin tao. The Resurrection of the city gate Supper 's significance, why was it not in. Communicate the message masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking ;! We may be `` entertaining angels unawares ) do you agree with that?..., before Christ died for our sins is to be called `` Marriage! Ang hinahanap natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na namamalagi nguni't! Nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan na darating their state sapagka't dito ' wala... Na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta be undefiled '' siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman but …. Word of God anywhere and anytime aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng?! Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. 40 years now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime 13:8 Christ! God is pleased ) Concluding Religious Directions nagsisipaglingkod sa tabernakulo was the sin of (... Bed undefiled: but whoremongers … Hebrews 13 can `` a son be given '' is! Tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating OT texts interpreted by rabbinical to! Wife wearing lingerie in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant aking! The Full List of Definitions: Sign Up or Login year was Christ ’ birth! Of old received their commendation na may pananampalataya tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid ng!